גישור מותנה בהסכמת 2 הצדדים ומחייב את שיתוף פעולתם. הסכמתם להליך תוביל להצלחה ולא הכרעת צד שלישי. שני הצדדים שומרים על האוטונומיה שלהם ולוקחים חלק פעיל בהכרעה העתידית, ובכך הם כבר יוצאים נשכרים.

מהו גישור? 

גישור (Mediation) הוא הליך וולונטרי, לא משפטי להסדרת סכסוך או חילוקי דעות בין שני צדדים באמצעות צד שלישי נייטרלי.
  

הרעיון בבסיס הגישור הוא "טוב ציפור אחת ביד משתיים על העץ", כלומר: לעתים עדיף לשני צדדים מסוכסכים לפתור ביניהם את הסכסוך על ידי פשרה שתהיה מקובלת על שניהם, במקום לגרור זה את זה למאבקים משפטיים ארוכים ומתישים.
  

הליך גישור יכול להתרחש רק כאשר הצדדים המסוכסכים מוכנים שניהם להסדיר את חילוקי הדעות ביניהם, וכמובן להסכים על זהות המגשר
  

פרוצדורת הגישור כוללת מספר פגישות בין המגשר לבין הצדדים המסוכסכים, גם עם שניהם ביחד וגם עם כל צד בנפרד.
  

התוכן המקצועי שמכניס המגשר תלו גם בהכשרה שלמד ובניסיון החיים המצטבר שלו. בהתאם, המגשר אינו חייב להיות בהגדרה בעל ידע משפטי. יחד עם זאת, המגשר נדרש לשמור על אתיקה מקצועית גבוהה, בין השאר הוא חייב להיות דיסקרטי בעת פגישותיו עם צד אחד על מנת שלא למסור לידיו מידע ששמע מהצד השני. ההליך עצמו מוגדר כסודי על פי חוק, מה שמאפשר לצדדים לדבר באופן חופשי.
   

המגשר חייב לדעת להיות ניטראלי לבעיות המועלות בפניו. אין הכוונה ל"אובייקטיבי" במובן המקובל לפיו גם אם יש לי דעה על נושא מסוים אמנע מלהביע אותה – אלא במובן זה שאין לי דעה כלל על הנושא הנדון.
כל מגשר מתמחה בבעיות מסוימות: בעיות בחיי נישואין, בעיות קריירה וכד'.

מהו גישור?

למה גישור?

גישור עסקי

צור קשר