גישור מותנה בהסכמת 2 הצדדים ומחייב את שיתוף פעולתם. הסכמתם להליך תוביל להצלחה ולא הכרעת צד שלישי. שני הצדדים שומרים על האוטונומיה שלהם ולוקחים חלק פעיל בהכרעה העתידית, ובכך הם כבר יוצאים נשכרים.

למה גישור? 

בבסיס הליך הגישור מונחים שני רעיונות פשוטים:
   
- מערכת המשפט הנוכחית היא דיכוטומית ומתעלמת מפתרון של פשרה: יש תובע ונאשם, זכאי ואשם, צודק 
  וטועה. הליך הגישור מבוסס על הנחת יסוד הפוכה, לפיה יש שני צדדים לסיפור ורק על ידי הקשבה להם ניתן
  לפתור אותו.
    
- בגישור אין מנצח או מפסיד. שני הצדדים המגיעים לפשרה, למעשה מנצחים – את השיטה המשפטית, את 
  הזמן ואת הכסף שהיו מכלים על משפט.
    
בהתאם לכך מתנהל הליך הגישור: בשורה של פגישות ושיחות, עד ליישור ההדורים בין הצדדים.

מהו גישור?

למה גישור?

גישור עסקי

צור קשר