גישור מותנה בהסכמת 2 הצדדים ומחייב את שיתוף פעולתם. הסכמתם להליך תוביל להצלחה ולא הכרעת צד שלישי. שני הצדדים שומרים על האוטונומיה שלהם ולוקחים חלק פעיל בהכרעה העתידית, ובכך הם כבר יוצאים נשכרים.

אודות נימי 


  
לנימי ידע רב וניסיון אישי ומקצועי בהתמודדות עם סכסוכים עסקיים ברחבי העולם.

   
ההכרח לנווט את דרכו העסקית במדינה זרה, בשפה זרה ומול קהל מקומי שאינו דובר אנגלית, סייעה לנימי לפתח ולשכלל את יכולות המשא ומתן שלו בסביבה דינמית ועוינת לעתים. הניסיון הרב התחום התקשורת איפשר לנימי לשלב את הידע המצטבר שלו בשני התחומים ולסייע בגישור בין חברות תקשורת בינלאומיות לבין שותפים עסקיים ולקוחות.
  

הידע המשולב מתחומי התקשורת והמשפט מאפשר לנימי לפתח שירות רב תחומי הכולל ייעוץ משפטי וגישור בתחומים בינאישיים ועסקיים.
  

בסכסוכים רבים הסיבה המקורית לסכסוך נשכחה עם הזמן. לכן, להשקפתו של נימי, יש לצלול לעומק ולאתר את המקור הראשוני לסכסוך. טיפול בסימפטומים של חיסון תלוי ועומד משול מתן אקמול לפצוע קשה. לכן יש לאתר את הגורם המפריע הראשוני כדי להסיר ממנו את הבעיה הראשונית הגורמת לסכסוך.
   
ניסיונו של נימי בתחום התקשורת והיכרותו העמוקה עם סביבות תרבותיות שונות מסייעות לו בגישור בין גופי תקשורת בינלאומיים ושותפיהם העסקיים.

מהו גישור?

למה גישור?

גישור עסקי

צור קשר