גישור מותנה בהסכמת 2 הצדדים ומחייב את שיתוף פעולתם. הסכמתם להליך תוביל להצלחה ולא הכרעת צד שלישי. שני הצדדים שומרים על האוטונומיה שלהם ולוקחים חלק פעיל בהכרעה העתידית, ובכך הם כבר יוצאים נשכרים.
שם

דוא"ל

טלפון

תחום פעילות

הערות

מהו גישור?

למה גישור?

גישור עסקי

צור קשר