גישור מותנה בהסכמת 2 הצדדים ומחייב את שיתוף פעולתם. הסכמתם להליך תוביל להצלחה ולא הכרעת צד שלישי. שני הצדדים שומרים על האוטונומיה שלהם ולוקחים חלק פעיל בהכרעה העתידית, ובכך הם כבר יוצאים נשכרים.

גישור עסקי 

גישור עסקי מניח ששיתוף פעולה יכול לשרת אינטרסים עסקיים רבים. הליך הגישור העסקי מאופיין ביעילות רבה בניגוד לסחבת בערכאות המשפטיות.
   

בעולם העסקי ישנם סוגים שונים של סכסוכים ומחלוקות, לדוגמה: סכסוכים על רקע פירוק שותפות, סכסוך בין ספקים ללקוחות, סכסוך על רקע גבייה או על רקע תנאי העסקה.
   

חשיפת האינטרסים והצרכים האמיתיים של שני הצדדים מסייעים לריכוך בעמדותיהם ויהוו את הבסיס לניסוח ההסכמות ע"י הצדדים. תהליך הגישור מהווה דרך אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט.

מהו גישור?

למה גישור?

גישור עסקי

צור קשר